Bij ons kunt u terecht met alle audit gerelateerde vragen omdat wij specialisten zijn in dit vak. We voeren controles van jaarrekeningen uit en zijn verantwoordelijk voor werkzaamheden die in het verlengde liggen van deze dienstverlening, zoals due diligence onderzoeken, compliance ondersteuning en het uitvoeren van opdrachtgerichte kwaliteitscontroles. Wilt u dat wij uw huisaccountant begeleiden, dan bent u ook daarvoor bij ons aan het juiste adres. 

Jaarrekeningcontrole

Het controleren van jaarrekeningen is onze corebusiness. De opdracht tot controle kan zijn:

Wettelijke controleplicht

Deze controle van de jaarrekening vloeit voort uit artikel 393 BW2. Een onderneming is wettelijk controleplichtig indien twee boekjaren achtereen is voldaan aan twee van de drie volgende criteria: de omzet is meer dan 12 miljoen op jaarbasis en/of het balanstotaal is meer dan 6 miljoen en/of de onderneming heeft meer dan 50 medewerkers in dienst. Voldoet uw organisatie hier nu of volgend jaar aan, neem dan contact met ons op.

CONTACT

EEN STABIELE FACTOR VOOR ONZE KLANTEN, GEBASEERD OP ERVARING, RESPECT EN ONAFHANKELIJKHEID.

Statutaire controleplicht

Het kan zijn dat uw organisatie verplicht is om een accountantscontrole uit te laten voeren. Die statutaire controleplicht komt vaak voor bij non-profit organisaties. Twijfelt u of dit voor uw organisatie nodig is, neem dan contact met ons op. 

Vrijwillige controle

Er kunnen verschillende redenen zijn om een vrijwillige controle uit te laten voeren. Bijvoorbeeld, bij een scheiding van leiding en eigendom; een verplichting van een externe financierder of uit transparantie naar de buitenwereld (bijvoorbeeld bij fondsenwerving). Neem voor vragen over vrijwillige controle contact met ons op.

CONTACT

Controle financiële verantwoordingen

Jaarrekeningen controleren is onze corebusiness, maar ook voor andere financiële zaken kunt u bij ons terecht. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Omzetverklaringen
  • Financiële afrekeningen
  • Contributiegrondslag
  • Kerngegevens ten behoeve van belanghebbenden

Subsidiecontrole

Ontvangt uw organisatie een substantiële subsidie, dan bestaat de kans dat de subsidieverstrekker een controleverklaring vereist bij de verantwoording van uw subsidie. We vertellen u graag waar deze eis bij deze subsidiebeschikking naar verwijst en hoe we controleverklaringen voor u kunnen regelen. 

Beoordelingsopdracht

Tussen controle en samenstellen van een jaarrekening is de beoordelingsopdracht een tussenstap om een beperkte mate van zekerheid door de accountant te laten verstrekken. Hiermee zijn interne beheersingssystemen vastgelegd en is de werking ervan bij het samenstellen getoetst.  

Controle huisaccountant

Voor het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soortgelijke financiële verantwoordingen zijn onze registeraccountants door de wol geverfd. Stuk voor stuk opgeleid om deze werkzaamheden uit te voeren. Ook de werkzaamheden die hierbij direct in het verlengde liggen. Onze registeraccountants bijten zich vast in de materie en vinden het nog leuk ook. Geef ze een controleklus en ze zijn helemaal happy. Ze zetten een gedegen balansdossier op dat u voor de controle klaar moet hebben liggen voor uw huisaccountant. Wij weten hoe zo’n dossier opgesteld moet worden om meerwerk van uw huisaccountant te besparen. 

Internal audits

Heeft u te weinig capaciteit in huis om de tijdige internal audits te doen, dan doen wij dat graag voor u. Tegen scherpe tarieven leveren wij tijdelijk capaciteit van hoogwaardig niveau. We leven ons snel in om deze audits voor uw organisatie vakkundig uit te voeren. 

Compliance ondersteuning

Audit Service Plus heeft een ervaren Compliance Officer in huis die een toegevoegde waarde levert aan uw organisatie. Informeer bij ons voor de mogelijkheden. 

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling

Als accountantsorganisatie die wettelijke controles uitvoert moeten maatregelen worden getroffen om de kwaliteit van de uitgevoerde controles te waarborgen. Een van de vereisten is een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling uit te voeren op de door haar uitgevoerde controleopdrachten, die daarvoor in aanmerking komen op grond van vooraf bepaalde criteria.

Audit Service Plus streeft naar een praktische aanpak van de uitvoering van dergelijke opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen en helpt u meteen bij het optimaliseren van de door u uitgevoerde controles. We hebben ervaring in het doen van gedegen opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen in een relatief korte tijd waardoor de kwaliteit van controles in uw organisatie gewaarborgd blijft. De resultaten van eerder plaatsgevonden AFM onderzoeken hebben aangetoond dat een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling bijdraagt aan een betere kwaliteit van uitgevoerde controles.

CONTACT