BEWINDSVOERDERS


Verplichte kwaliteitscontrole

Audit Service PLUS is door de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders opgenomen in de pool van accountants, die bevoegd zijn om de jaarlijkse externe kwaliteitscontrole uit te voeren.

Onze medewerkers zijn door hun ervaring in deze sector in staat om de controle op een effectieve en efficiënte wijze uit te voeren.


Controleplicht jaarrekening

Naast het verplichte rapport van feitelijke bevindingen over de kwaliteit van de bedrijfsvoering, geldt sinds de invoering van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (2014) dat er ook een controleverklaring bij de jaarrekening moet worden afgegeven door een accountant.

Voor de kleine curatoren en beschermingsbewindvoerders (omzet van minder dan 1 miljoen euro per jaar en minder dan 10 FTE personeel) geldt een verlichting van de controleverplichting. Dit betekent dat een samenstellingsverklaring van een accountant bij de jaarrekening volstaat.


Voor meer informatie:

Specialisatie leidt tot kwaliteit en efficiency

State of the art controles tegen een realistische prijs.


Financiële ontzorging 

Behaal de marges met waar u het beste in bent.


Onafhankelijkheid

Creëer een situatie waarbij daadwerkelijk sprake is van een onafhankelijk controlerend accountant.drs. William G.A. Manders RA
directeur / externe accountant
w.manders@auditservlceplus.nldrs. tanja J.K. van Tuijl RA
t.vtuijl@auditserviceplus.nl


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via T 0413 - 33 46 36 (Regio Brabant),
T 046 - 423 54 54 (Regio Limburg) of via onderstaand contactformulier.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

AUDIT SERVICE PLUS

Verlengde Velmolen 8

5406 NT UDEN

T 0413-334636

info@auditserviceplus.nl


Rijksweg Noord 45

6162 AB GELEEN

T 046-4235454

info@auditserviceplus.nl