JAARREKENINGCONTROLE

Het controleren van jaarrekeningen behoort tot de kerntaken van onze dienstverlening.
De opdracht tot controle kan verschillende redenen hebben:

Wettelijke controleplicht

De wettelijke controle van de jaarrekening vloeit voort uit artikel 393 BW2.
Een onderneming of een instelling is volgens dit artikel wettelijk controleplichtig indien een onderneming twee boekjaren achtereen heeft voldaan aan 2 van de 3 criteria:

  • omzet van meer dan 12  miljoen euro
  • balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro
  • meer dan 50 medewerkers in dienst.

Indien uw organisatie voor het eerst aan deze criteria heeft voldaan en u voorziet dat dit ook het komende jaar zo zal zijn; neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Statutaire controleplicht

Vanuit de statuten van uw organisatie kunt u verplicht zijn om een accountantscontrole uit te laten voeren. De statutaire controleplicht komt vaak voor bij not-for-profit organisaties.
Het bestuur van deze organisaties is gehouden aan naleving van de statuten.

Indien u twijfelt of de statuten van uw organisatie verplichten tot het laten uitvoeren van een accountantscontrole, kijken wij graag met u mee.

Vrijwillige controle

De vrijwillige controle betreft een controle op de jaarrekening van een organisatie, niet verplicht vanuit de wet of de statuten.
Er kunnen vele redenen zijn om een vrijwillige controle te laten uitvoeren:

  • een scheiding van leiding en eigendom
  • een verplichting van een externe financierder
  • uit transparantie naar de buitenwereld (bijv. bij fondsenwerving)
  • etc.

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in een jaarlijkse cyclus en wordt gepland volgens de wensen van onze cliënt. Normaliter bestaat de controle uit een kick-off, een interimcontrole, eindejaarscontrole en een evaluatie.

Specialisatie leidt tot kwaliteit en efficiency

State of the art controles tegen een realistische prijs.


Financiële ontzorging 

Behaal de marges met waar u het beste in bent.


Onafhankelijkheid

Creëer een situatie waarbij daadwerkelijk sprake is van een onafhankelijk controlerend accountant.Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
T 0413 - 33 46 36 (Regio Brabant),

T 046 - 423 54 54 (Regio Limburg)
of via onderstaand contactformulier.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

AUDIT SERVICE PLUS

Verlengde Velmolen 8

5406 NT UDEN

T 0413-334636

info@auditserviceplus.nl


Rijksweg Noord 45

6162 AB GELEEN

T 046-4235454

info@auditserviceplus.nl