Toezicht AFM

Het landschap waarbinnen accountantskantoren opereren is de laatste jaren meer dan ooit in beweging. Mede als gevolg van een aantal ‘boekhoudschandalen’ op mondiaal niveau is het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer in de accountant stevig onder druk komen te staan. En juist dat vertrouwen is de pijler waarop het accountantsberoep is gebouwd. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen werd wereldwijd door overheden en beroepsorganisaties gereageerd in de vorm van het creëren van stringentere regelgeving voor het accountantsberoep en voor de controlerend accountant in het bijzonder.
In de Nederlandse context heeft dit geleid tot de invoering van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) per 1 oktober 2006. Een wet die Accountantsorganisaties verplicht om in het bezit te zijn van een zogenaamde WTA-vergunning om wettelijke controles, waaronder de controle van de jaarrekening van middelgrote en grote ondernemingen, te mogen uitvoeren. Voornoemde wet stelt strenge eisen aan het stelsel van kwaliteitsbeheersing van een accountantsorganisatie en aan de wijze waarop dergelijke controleopdrachten worden uitgevoerd. De vergunningverlening alsmede het toezicht op naleving van de wettelijke vereisten is opgedragen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

WTA –vergunning

Audit Service Plus beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten ingevolge de Wet Toezicht Accountantsorganisaties. Voor nadere informatie en voor inzage in het bijbehorende register van geaccrediteerde accountantsorganisaties verwijzen wij u op deze plaats graag naar hun website. Deze kunt u bereiken door op onderstaand logo te klikken:


Specialisatie leidt tot kwaliteit en efficiency

State of the art controles tegen een realistische prijs.


Financiële ontzorging 

Behaal de marges met waar u het beste in bent.


Onafhankelijkheid

Creëer een situatie waarbij daadwerkelijk sprake is van een onafhankelijk controlerend accountant.Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
T 0413 - 33 46 36 (Regio Brabant),

T 046 - 423 54 54 (Regio Limburg)
of via onderstaand contactformulier.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

AUDIT SERVICE PLUS

Verlengde Velmolen 8

5406 NT UDEN

T 0413-334636

info@auditserviceplus.nl


Rijksweg Noord 45

6162 AB GELEEN

T 046-4235454

info@auditserviceplus.nl