Samenwerking

Audit Service Plus ziet veel voordelen in de samenwerking met andere accountants- en/of administratiekantoren. Omdat wij gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en andere financiële verantwoordingen kunnen wij onze specialisatie inzetten op velerlei terreinen binnen ons vakgebied. Dat leidt tot kwaliteit en efficiëntie en state of art controles in combinatie met de door ons gehanteerde SRA-controlemethode en bijbehorende ondersteuning in de vorm van controle-/dossiersoftware (CaseWare controlemanager) en IT-ondersteuning. En dat tegen een realistische prijs. 

Besteed u uw controlewerkzaamheden aan ons uit, dan is er sprake van een situatie waarbij de controlerend accountant onafhankelijk is. We kiezen heel bewust voor deze wijze van werken. U blijft daarbij zelf verantwoordelijk voor de samenstellingsopdrachten, advisering en het verzorgen van belastingaangiftes en/of salarisadministratie. 

Kiest u voor het uitbesteden van uw controles aan Audit Service Plus dan kunt u zich bezighouden met zaken waar u goed in bent en plezier aan beleeft. Hierdoor haalt u waarschijnlijk ook uw marges als accountantskantoor met een controlepraktijk van beperkte omvang. Denk ook aan de kosten van de WTA-vergunning en de kosten om die in stand te houden. Ze zijn vaak zo hoog om weer terug te kunnen verdienen bij een beperkt aantal opdrachten, die doorgaans ook nog eens niet efficiënt worden uitgevoerd. We nemen die zorg graag uit handen. 

Kortom, samen benutten we alle kennis en ervaring binnen de samenwerking met vakgenoten. Niet alleen u, maar ook uw klant is verzekerd van de juiste expertise op het gebied van controle en IT-audit. En u? U richt zich volledig op uw kernactiviteiten. Mooi, toch?

CONTACT

SAMEN BENUTTEN WE ALLE KENNIS EN ERVARING.

SRA Lidmaatschap

Door ons lidmaatschap bij de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten (SRA) zijn we verbonden aan een netwerk van 400 grote én kleine kwalitatief hoogwaardige financiële dienstverleners in Nederland. SRA groeit continue omdat het professionaliteit boven grootte van een organisatie stelt. Daarom voelen wij ons thuis bij SRA. Ook bij ons staat samenwerking hoog in het vaandel. 

CONTACT

Onze partnerkantoren